Sponzoring

Sponzoring

Nabídka reklamní, mediální a marketingové spolupráce

Vážení,

dovolte nám, abychom Vás jménem zapsaného spolku 1. BESKYDSKÝ FOTBALOVÝ KLUB oslovili s nabídkou reklamní, mediální a marketingové spolupráce.

Jedinečnost této nabídky spočívá ve spojení fotbalového klubu 1. BFK Frýdlant n. O. a Vaší společnosti.

1. BESKYDSKÝ FOTBALOVÝ KLUB je garantem zachování myšlenek a výsledků fotbalové práce v našem regionu. Navazuje na 90 let trvající tradici tohoto sportu ve Frýdlantu nad Ostravicí. 1. BESKYDSKÝ FOTBALOVÝ KLUB má v současné době sedm družstev působících v soutěžích řízených FAČR, z toho je šest mládežnických. 1. BFK Frýdlant n. O. získal v roce 2012 titul Vicemistra Evropy neprofesionálních týmů (Rakousko) a v roce 2016 si z tohoto šampionátu přivezl bronz (Francie). V sezoně 2021/22 zaznamenal klub historicky nejlepší umístění, když 1. BFK postoupil do třetí nejvyšší fotbalové soutěže. Fotbal je v našem regionu velmi populární a návštěvy na utkání dosahují třetiligové úrovně, výjimkou nejsou ani návštěvy 1.000 diváků na utkání. Jak jsme již zmínili výše, 1. BFK Frýdlant hraje v současné době Moravskoslezskou fotbalovou ligu (MSFL), což je 3. nejvyšší soutěž v ČR. Výše než náš klub již působí pouze 32 klubů z celkového počtu 3.600! Zájem médií o náš fotbalový klub je významným nástrojem propagace firem, které jsou zapojeny do sponzoringu 1. BFK Frýdlant n. O. Co může být pro Vaši společnost lepší reklama, než-li vidět logo Vaší firmy v novinách, na internetových portálech, popřípadě v televizi?

Naším cílem je vytvořit silný a stabilní klub nadregionálního významu. Věříme, že společně s Vaší pomocí tohoto cíle dosáhneme.

Hlavní přínosy spolupráce pro Vaši společnost:

  • prostřednictvím reklamních služeb zvýšení povědomí a „image“ značky Vaší společnosti nejen v  regionu Moravskoslezského kraje
  • zprostředkování kontaktů mezi všemi partnery fotbalového klubu
  • mediální propagace Vaší společnosti prostřednictvím denního tisku, internetových portálů, spotů v TV, a poskytnutí prostor stadionu k reklamním účelům. (zde přehled mediální prezentace v DENÍKU)

Vážení,

věříme, že Vás naše nabídka zaujme a poskytnete nám prostor pro osobní setkání a následnou bližší prezentaci. Bude nám ctí, pokud se stanete našim partnerem.

Specifikace reklamních služeb

druh balíčku / cena v Kč 5.000 15.000 50.000 100.000 500.000 2.000.000 5.000.000
MINI
STANDARD
PROFI
PERFECT
V.I.P.
GENERAL
GENERAL MAX


Balíček MINI
 – sponzorství utkání, logo na internetu, logo v bulletinu, logo ve zpravodaji kopané

Balíček STANDARD – sponzorství utkání, logo na internetu, logo na plakátech, logo v bulletinu, reklama v bulletinu, logo ve zpravodaji kopané, reklamní panel na stadionu i v okolí stadionu.

Balíček PROFI – sponzorství utkání, logo na internetu, logo v bulletinu, reklama v bulletinu, logo ve zpravodaji kopané, reklama ve zpravodaji kopané, logo na plakátech, 2 x reklamní panel na stadionu i v okolí stadionu.

Balíček PERFECT – sponzorství utkání, logo na internetu, logo v bulletinu, reklama v bulletinu, logo ve zpravodaji kopané, reklama ve zpravodaji kopané, logo na plakátech, 2 x reklamní panel na stadionu i v okolí stadionu, logo na dresech/sport. soupravách – malé

Balíček V.I.P: – sponzorství utkání, logo na webových stránkách klubu, logo a reklama ve zpravodaji kopané, logo na plakátech, reklamní panely na stadionu i v okolí stadionu, velké logo na dresech/sport. soupravách.

Balíček GENERAL – sponzorství utkání, logo na webových stránkách klubu, logo a reklama ve zpravodaji kopané, logo na plakátech, reklamní panely na stadionu i v okolí stadionu, velké logo na dresech/sport. soupravách všech družstev, billboard/světelná reklama v areálu stadionu, reklamní a propagační předměty s logem společnosti, místo ve výkonném výboru klubu – podíl na vedení 1. BFK, název stadionu dle požadavku firmy, založení „fotbalové akademie pro mládež“ s názvem sponzora, pořádání turnajů pod hlavičkou sponzora.

Balíček GENERAL MAX – sponzorství utkání, logo na webových stránkách klubu, logo a reklama ve zpravodaji kopané, logo na plakátech, reklamní panely na stadionu i v okolí stadionu, velké logo na dresech/sport. soupravách všech družstev, billboard/světelná reklama v areálu stadionu, reklamní a propagační předměty s logem společnosti, místo ve výkonném výboru klubu – podíl na vedení 1. BFK – čestný prezident klubu, název stadionu dle požadavku firmy, založení „fotbalové akademie pro mládež“ s názvem sponzora, pořádání turnajů pod hlavičkou sponzora, přejmenování klubu dle požadavku klienta! Tím, že přejmenujeme náš klub dle Vašich požadavků a s tímto názvem bude klub oficiálně vystupovat v mistrovských zápasech, na veřejnosti a v médiích a všechny týmy budou hrát pod hlavičkou Vaší firmy, staneme se tak nositeli propagace značky Vaší společnosti v nejvyšší možné míře!

Specifikace reklamních služeb:

Sponzorství utkání: Služba zahrnuje sponzorství mistrovského utkání MS divize mužů, tj. umístění reklamní vývěsky při vstupu na stadion, odvysílání relace v rozhlasu a možnost využít prostory stadionu k reklamním, propagačním a prodejním účelům.

Logo na internetu: Zahrnuje umístění loga společnosti na oficiálních webových stránkách klubu včetně odkazu na internetové stránky Vaší firmy.

Logo v bulletinu: Nabízíme umístění loga v bulletinu, který je distribuován při každém mistrovském domácím zápase v počtu 100 ks.

Reklama v bulletinu: Poskytuje možnost celostránkové plošné reklamy v tomto bulletinu

Reklama na plakátech: Nabízíme umístění loga Vaší společnosti na veřejných plakátovacích místech ve Frýdlantu a okolí.

Logo ve zpravodaji kopané: Jedná se o masivní formu propagace vždy před zahájením mistrovské sezóny. V počtu 4.000 ks distribuujeme tyto informační zpravodaje do všech domácností ve Frýdlantu a místních částech Nová Ves a Lubno. Také do okolních obcí zajišťujeme jejich rozvoz.

Reklama ve zpravodaji kopané: Tato služba nabízí možnost barevné reklamy ve formátu A5.

Reklamní panel na stadionu: Oblíbená forma sponzoringu. Reklamní panel je možné umístit po obvodu hřiště, na ochranné sítě za brankami, na oplocení u frekventované silnice Frýdlant – Malenovice. Zajistíme také vyrobení reklamy. Fotografie z mistrovských utkání jsou pravidelně zveřejňovány v periodiku Deník, popř. jiných periodikách, na internetových portálech, reportáže z utkání a akcí klubu se pravidelně objevují v regionálních TV, v případě větších akcí i celoplošných TV. Stadión je využíván také k dalším akcím jako např. Frýdlantské sportovní hry, utkání frýdlantských společností, COCA COLA CUP, apod.

Logo na dresech / sport. soupravách, malé/velké: Velmi atraktivní forma propagace. Logo umístíme dle vašich požadavků. Účinná reklama s ohledem na relace v TV, fotografie v tištěných médiích, na internetu apod.

Logo na suvenýrech: umístění loga na propagačních předmětech jako např: šály, dresy, vlaječky, sklenice apod.

Logo firmy v názvu stadionu: Název Vaší firmy se může stát oficiálním názvem stadionu. Prezentace v médiích přispěje k výrazné propagaci Vaší společnosti.

Logo firmy v názvu klubu: Přejmenujeme náš klub dle Vašich požadavků a s tímto názvem bude klub oficiálně vystupovat v mistrovských zápasech, na veřejnosti a v médiích. Všechny týmy budou hrát pod hlavičkou Vaší firmy. Nejmasivnější forma propagace!

Kontakt: Zdeněk Jež,  tel.: +420 720 033 745, email: zdenek.jez@1bfk.cz

Logo firmy na dresech je účinným nástrojem propagace

Reklamní panel umístíme v prostorách stadionu nebo vyvěsíme na plot podél frekventované silnice Frýdlant – Malenovice

   

Fotky a reportáže ze zápasů jsou pravidelně zveřejňovány jak v tištěné tak i internetové podobě významného periodika DENÍK (http://denik.cz)

Naši partneři