Úhrada členských příspěvků klubu 1.BFK Frýdlant n. O.

Jako každoročně připomínáme platbu členských (oddílových) příspěvků. Dle stanov klubu je jednou z podmínek členství v klubu 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí, z.s., též úhrada tohoto příspěvku.

Členský příspěvek za kalendářní rok je člen povinen uhradit do 29. února 2024.

Neuhrazením členského příspěvku do tohoto data členství zaniká.

Členský příspěvek na rok 2024 zůstal stejný, tedy dospělí 500 Kč/rok.
Číslo účtu: 35-6364740277 kód banky: 0100 Komerční banka.
Do specifikace platby napište své jméno a příjmení, aby bylo zřejmé, kdo platbu členského příspěvku uhradil.
Variabilní symbol: uveďte 2024

 

Zdeněk Jež
předseda 1.BFK Frýdlant n. O., z.s.

 

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA SPOLKU (ke stáhnutí)
Přihláška k členství ve spolku 1. BFK

Naši partneři