Valná hromada r.2024

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE SPOLKU


Datum konání:
    čtvrtek – 6. června 2024

Čas konání:            18:30 h

Místo konání:       Turistická chata, areál 1.BFK


Program členské schůze:

  1. Zahájení, přivítání hostů
  2. Program členské schůze spolku
  3. Volba předsedy členské schůze a zapisovatele
  4. Rezignace členů výkonného výboru spolku (sdělení ČS o rezignaci p. Lichnovského Petra a p. Somra Iva – písemnou formou) – změna stanov, počet členů VV se změní ze 7 na 5
  5. Rezignace členů Kontrolní komise (sdělení ČS o rezignaci členů p. Papika Rudolfa, Wozniaka Radima a Svatonského Jana – písemnou formou)
  6. Volba členů Kontrolní komise spolku (Blabla, Šeda, Koval)
  7. Převod budovy a pozemku okolo ní na město Frýdlant n. O. z důvodu rekonstrukce a přístavby
  8. Různé (přihlášení mužského celku – jaká soutěž?)
  9. Diskuse
  10. Schválení usnesení, závěr

 

Zdeněk Jež
předseda z.s.

program Členské schůze 6.6.2024

Naši partneři